APRENENTATGE DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

 

Si bé com a escola catalana la llengua vehicular és el català, potenciem el domini (oral i escrit ) de les llengües oficials a casa nostre: català i castellà, creiem fermament que el ciutadà i la ciutadana dels nostres dies necessita dominar l’ús d’altres llengües per assolir la plenitud personal i professional. En els nostres currículums reconeixem l’anglès i el francès com a llengües d’ús internacional vàlides per l’entorn en que es troben i es trobaran els nostres alumnes.

 

 

Introduïm l’aprenentatge de l’anglès als nens i nenes d’Educació Infantil (3 anys).

D’aquesta manera podem assolir, al llarg de la Educació Primària, un coneixement prou elevat d’aquesta llengua. A més, la pràctica i el coneixement de llengües a aquesta edat facilitarà l’adquisició de noves estructures lingüístiques de futur.

Als 10 anys (1r de Cicle Superior de Primària), els alumnes ja poden optar pel coneixement conjunt de l’anglès i el francès, que no abandonaran fins a les portes dels Cicles Formatius de Grau Superior o la Universitat.

Mitjançant desdoblaments i grups flexibles aconseguim grups reduïts per a l’aprenentatge d’aquestes llengües. El nostre professorat garanteix l’aplicació dels sistemes pedagògics més dinàmics en aquestes àrees.